เทศบาลเมืองปางมะค่า จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)
ข่าวสังคม

เทศบาลเมืองปางมะค่า จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองปางมะค่า จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ

 มรภ.กำแพงเพชร จัดงานแถลงข่าว
ข่าวการศึกษา

มรภ.กำแพงเพชร จัดงานแถลงข่าว "50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดง

แถลงข่าวเปิดตัวดาว-เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใต้คอนเส็ป
ข่าวการศึกษา

แถลงข่าวเปิดตัวดาว-เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใต้คอนเส็ป "มนต์ LOVE KPRU"

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้าประกวด Freshy Night KPRU 2022 โดยกิจกรรมเฟรซซี่ไนท์ การประกวด

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปี 2564
ข่าวการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปี 2564

วันที่ 28 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลั

ม.ราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม DESIGN GRAND OPENING 3 แบบออนไลน์
ข่าวการศึกษา

ม.ราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม DESIGN GRAND OPENING 3 แบบออนไลน์

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องจัดแสดงผลงานนิทรรศการ อาคาร 29 โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ม.ราชภัฏกำแพงเพชร เปิดโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OH TOP
ข่าวการศึกษา

ม.ราชภัฏกำแพงเพชร เปิดโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OH TOP

วันที่ 27 มีนาคม 2564 ที่ลานกิจกรรม ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขากำแพงเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์

ม.ราชภัฏกำแพงเพชร จัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือให้นักศึกษา
ข่าวการศึกษา

ม.ราชภัฏกำแพงเพชร จัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือให้นักศึกษา

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ค่ายลูกเสือรามจิตติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มห

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งอำลารุ่นพี่
ข่าวการศึกษา

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งอำลารุ่นพี่

วันที่ 20 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อาจารย์อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ ประธานโปรแกรมวิ

มรภ. กำแพงเพชร ถวายปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ พระครูวาปีวชิรกิจ เจ้าอาวาสวัดรวงผึ้งพัฒนา
ข่าวการศึกษา

มรภ. กำแพงเพชร ถวายปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ พระครูวาปีวชิรกิจ เจ้าอาวาสวัดรวงผึ้งพัฒนา

วันที่ 18 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสัง

ม.ราชภัฏกำแพงเพชร จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ข่าวการศึกษา

ม.ราชภัฏกำแพงเพชร จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จ

ม.ราชภัฏกำแพงเพชร จัดงานวันพระราชทานนาม
ข่าวการศึกษา

ม.ราชภัฏกำแพงเพชร จัดงานวันพระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ"

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ลงนามบันทึกความตกลงในการจัดการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ กับสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวสังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ลงนามบันทึกความตกลงในการจัดการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ กับสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ที่อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก

สภาการพยาบาล ลงพื้นที่ตรวจประเมินคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ข่าวการศึกษา

สภาการพยาบาล ลงพื้นที่ตรวจประเมินคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ที่อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เธียรพ

เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ออกรับบริจาคโลหิต ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ข่าวการศึกษา

เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ออกรับบริจาคโลหิต ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นางสมจิตร หุตะเสวี พร้อมด้วย นางจินด

รับสมัครเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ฝึกอบรมหลักสูตร ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด
ข่าวการศึกษา

รับสมัครเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ฝึกอบรมหลักสูตร ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ฝึ

ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
เศรษฐกิจ

ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

วันที่ 31 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและจัดทำข้อตกลงจ้าง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังค

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการติวสอบท้องถิ่นในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 2564
ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการติวสอบท้องถิ่นในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 2564

วันที่ 23 มกราคม 2564 อาจารย์อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศา

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ผ่านกิจกรรมสร้างสนามเด็กเล่น ตามหลัก BBL
ข่าวการศึกษา

เทศบาลตำบลท่ามะเขือ จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ผ่านกิจกรรมสร้างสนามเด็กเล่น ตามหลัก BBL

วันที่ 24 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร นายมานพ ปัทมาลั

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
ข่าวการศึกษา

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษศาสตร์​และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อบรมจัดทำสื่อออนไลน์
ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อบรมจัดทำสื่อออนไลน์

เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม 2564 ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อาจารย์อิสสราพร กล่อมกล

นักศึกษาจิตอาสา ม.ภัฏกำแพงเพชร ลงพื้นที่สร้างสนามเด็กเล่น BBL ที่โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
ข่าวการศึกษา

นักศึกษาจิตอาสา ม.ภัฏกำแพงเพชร ลงพื้นที่สร้างสนามเด็กเล่น BBL ที่โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา

วันที่ 16 มกราคม 2564 อาจารย์อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ และนักศึกษาจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ลงพื้นที่ร่วมกั

มรภ.กำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
ข่าวการศึกษา

มรภ.กำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รับทุกสาขาวิชา) เปิดรับสมัคร ตั้งแต

ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 สถาบัน
ข่าวการศึกษา

ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 สถาบัน

วันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมคุรุร่มสัก 2 อาคารเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผลิตแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลัง เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19
รอบรั้วนครชากังราว

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผลิตแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลัง เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19

กำแพงเพชรนอกจากเป็นเมืองกล้วยไข่ แต่ถ้าเราดูอีกแง่หนึ่ง กำแพงเพชรเป็นเมืองที่ปลูกมันสำปะหลัง เป็นประมาณที่สูงเป็น

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คว้ารางวัลชนะเลิศ CDD Young Design Contest 2020 ระดับจังหวัด
ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คว้ารางวัลชนะเลิศ CDD Young Design Contest 2020 ระดับจังหวัด

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 นายยาซีน กิจจารักษ์ พร้อมด้วย นางสาวนันทิยา วงษาทองนักศึกษาโปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟฟิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมจัดนิทรรศการงานวันดินโลก ปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมจัดนิทรรศการงานวันดินโลก ปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร "รักปัฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้แผ่นดิน"

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาที่ดิน

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ข่าวการศึกษา

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 23 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมพิกุล อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รองศาสตราจารย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดสัมมนาเรื่องสวัสดิการ เศรษฐกิจชุมชน ความยากจนและความเหลื่อมล้ำตำบลคลองลานพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับประชาชนตำบลคลองลาน
ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดสัมมนาเรื่องสวัสดิการ เศรษฐกิจชุมชน ความยากจนและความเหลื่อมล้ำตำบลคลองลานพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับประชาชนตำบลคลองลาน

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมพุทธชาด อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดประชุมวางแผนและปฏิบัติการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดประชุมวางแผนและปฏิบัติการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมสุพรรณณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รองศาสตราจารย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการ PLC
ข่าวการศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการ PLC

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางศรีรัตน์ วงศ์วิร

ม.ราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัคร การจ้างงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
เศรษฐกิจ

ม.ราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัคร การจ้างงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัคร การจ้างงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563
ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2563 ณ อาคาร