คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการ PLC
ข่าวการศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการ PLC

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางศรีรัตน์ วงศ์วิรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นางรสริน เต็มปลื้ม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการ PLC

จัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งมีสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และ เขต 2 สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วม 10 โรงเรียนด้วยกัน โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ดร.ประจักษ์ ศรสาลี รองผอ.สพป.กพ. เขต 1 ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมดี ผอ.สพป.กพ.เขต 2 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และคุณชุติมา อินสุวรรณ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ตัวแทนจากศึกษาธิการ จ.กำแพงเพชร พร้อมทั้ง 10 โรงเรียน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์

แชร์หน้านี้