โรงเรียนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา ร่วมกับเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่เพื่อสาธารณประโยชน์“เอามื้อสามัคคี” พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล
ข่าวสังคม

โรงเรียนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา ร่วมกับเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่เพื่อสาธารณประโยชน์“เอามื้อสามัคคี” พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล

นายวีรศักดิ์ กระบวนศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง เขต 4 ดร.จรรยา ศรีสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา พร้อมด้วยส

อ่านเพิ่ม
 ประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพในกิจกรรมปั่นชิงแชมป์ประเทศไทย จักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย และปั่นเพื่อชีวิต ชิงถ้วยพระราชทาน สนามที่ 3 จังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวสังคม

ประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพในกิจกรรมปั่นชิงแชมป์ประเทศไทย จักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อย และปั่นเพื่อชีวิต ชิงถ้วยพระราชทาน สนามที่ 3 จังหวัดกำแพงเพชร

ที่ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายสบธนา อั๋นประเสริฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเท

อ่านเพิ่ม
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีอ่านตราตั้งเจ้าอาวาสวัดนาควัชรโสภณ(วัดช้าง)รูปใหม่
ข่าวสังคม

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีอ่านตราตั้งเจ้าอาวาสวัดนาควัชรโสภณ(วัดช้าง)รูปใหม่

วันที่12 สิงหาคม 2565 ที่พระอุโบสถวัดนาควัชรโสภณ(วัดช้าง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชก

อ่านเพิ่ม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเพิ่มขีดสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อการปฏิบัติงานภายใต้โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรจังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวสังคม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเพิ่มขีดสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อการปฏิบัติงานภายใต้โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรจังหวัดกำแพงเพชร

ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา

อ่านเพิ่ม
กิจกรรมจิตอาสาแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ข่าวสังคม

กิจกรรมจิตอาสาแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมจิตอาสาแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระ

อ่านเพิ่ม