ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการ Food Rider ขับขี่ปลอดภัย
ข่าวสังคม

ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการ Food Rider ขับขี่ปลอดภัย

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร อาคาร 1 ชั้น 2 อำเภอเมือง นายภูสิทธิ์ อนันทวัฒน์ ขนส่งจังหวัดกำแพงเพ

อ่านเพิ่ม
 รองบุญช่วย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมทุกระดับ และการจัดทำแผนการจัดเก็บ พัฒนา ต่อยอด มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวสังคม

รองบุญช่วย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมทุกระดับ และการจัดทำแผนการจัดเก็บ พัฒนา ต่อยอด มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดกำแพงเพชร

 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ที่ศาลาปฏิบัติธรรม ชั้น ๒ (หลังอุโบสถ) วัดบ่อสามแสน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นาย

อ่านเพิ่ม
ส.ส.ตู้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ
ข่าวสังคม

ส.ส.ตู้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ

 วันที่ 18 กันยายน 65 ที่ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวฐานภัทร อินเลี้ยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา พร้อม ผู้บริหา

อ่านเพิ่ม
ส.ส.ตู้ลงพื้นที่อำเภอไทรงามเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม)
ข่าวสังคม

ส.ส.ตู้ลงพื้นที่อำเภอไทรงามเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม)

 วันที่ 17 กันยายน 2565 ภายใต้การอำนวยการของ นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายธีรพัทธ์ อินทรทูต นายอำเภอไทรงาม ได้ม

อ่านเพิ่ม
ทต.คลองแม่ลายฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้กับคณะกรรมการชุมชน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีความร่วมมือและความเข้มแข็งของชุมชน
ข่าวสังคม

ทต.คลองแม่ลายฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้กับคณะกรรมการชุมชน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีความร่วมมือและความเข้มแข็งของชุมชน

ที่อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการฝึ

อ่านเพิ่ม