PEAกำแพงเพชรจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร โครงการ“ตรวจสอบ ปรับปรุง ระบบจำหน่ายและสายสื่อสาร ป้องกันเหตุอัคคีภัย”
ข่าวสังคม

PEAกำแพงเพชรจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร โครงการ“ตรวจสอบ ปรับปรุง ระบบจำหน่ายและสายสื่อสาร ป้องกันเหตุอัคคีภัย”

 วันที่ 13 กันยายน 2565 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผวจ.กำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดโคร

อ่านเพิ่ม
จังหวัดกำแพงเพชรเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา พื้นที่อำเภอลานกระบือ
ข่าวสังคม

จังหวัดกำแพงเพชรเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา พื้นที่อำเภอลานกระบือ

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่(

อ่านเพิ่ม
โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) ตำบลปางมะค่า
ข่าวสังคม

โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) ตำบลปางมะค่า

วันที่ 11 กันยายน 2565 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร นายน้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า เป

อ่านเพิ่ม
โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพงจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อเรื่อง
ข่าวสังคม

โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพงจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อเรื่อง "รู้ทัน ป้องกัน โรคมือ เท้า ปาก"

โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพงจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อเรื่อง "รู้ทัน ป้องกัน โรคมือ เท้า ปาก" เพื่อให้ความรู้ และส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้ตระหนักและเฝ้าร

อ่านเพิ่ม
ส.ส.ตู้เยี่ยมชาวบ้านอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) เทศบาลเมืองปางมะค่า
ข่าวสังคม

ส.ส.ตู้เยี่ยมชาวบ้านอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) เทศบาลเมืองปางมะค่า

 เนื้อข่าว วันที่ 10 กันยายน 2565 โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม)กระทรวง

อ่านเพิ่ม