ชาวกำแพงเพชนเข้าคูหา ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ขณะที่ทหารจากจังหวัดตากมาใช้สิทธิ์กว่า 500 นาย
ข่าวสังคม

ชาวกำแพงเพชนเข้าคูหา ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ขณะที่ทหารจากจังหวัดตากมาใช้สิทธิ์กว่า 500 นาย

บรรยากาศการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง เขตที่ 1 จ.กำแพงเพชร ตลอดช่วงเช้าวันนี้ (7 พฤษภาคม 2566 ) เป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีประชาชนออกมารอใช้สิทธิ ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เป็นสถานที่เลือกตั้งกลางสำหรับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่ก่อนเวลา 08.00 น. เพื่อตรวจสอบรายชื่อ และขั้นตอนต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกกับประชาชนที่มารอลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง สำหรับพื้นที่ เขต 1 จ.กำแพงเพชร มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าจำนวนกว่า 3,826 ราย โดยภาพรวมช่วงเช้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวนมาก โดยขอให้ผู้ที่จะมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า เตรียมบัตรประชาชน ตรวจดูรายชื่อ หมายเลขพรรคการเมืองผู้สมัครให้ถูกต้อง ตามเขตเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดตนเองมีสิทธิ ก่อนทำเครื่องหมายกากบาท


สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้ ยังพบว่ามีบรรดากำลังพลทหารกองประจำการ จากกรมทหารราบที่ 14 ค่ายวชิรปราการจังหวัดตาก เดินทางเข้ามาใช้สิทธิ์ เลือกตั้งล่วงหน้า ที่เขต 1 จ.กำแพงเพชร จำนวนกว่า 500 นาย ส่วนที่บรรดาพลทหารกองประจำการฯเลือกใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในจังหวัดกำแพงเพชรนั้น ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 ได้ชี้แจงไว้ว่า กรมทหารราบที่ 14 และ กองพันหน่วยขึ้นตรง ซึ่งเป็นหน่วยทหารในค่ายวชิรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดตาก มีกำลังพลเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดตาก เขต 1 เป็นส่วนใหญ่


ทั้งนี้ กำลังพลของหน่วยดังกล่าว ได้รับภารกิจหลากหลายในการปฏิบัติงานนอกหน่วยในหลายพื้นที่ ทั้งพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก พื้นที่ด้านกิจการพลเรือนในหลายจังหวัด การรักษาพื้นที่ฝึกและสนับสนุนโครงการเกษตรในพื้นที่สูง มิได้ปฏิบัติงานในค่ายวชิรปราการที่เดียว และเนื่องจากหน่วยมีวงรอบการปฏิบัติงานในช่วงการเลือกตั้ง รวมทั้งมีภารกิจเตรียมชุดบรรเทาสาธารณภัยและการรับทหารใหม่เข้าประจำการ กำลังพลจึงได้พิจารณาลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในหลายพื้นที่ ได้แก่ จ.ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก เชียงใหม่ และอีกหลายจังหวัด เป็นไปตามกระบวนการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ไม่ได้เป็นการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตแบบยกหน่วยในพื้นที่เดียว


โดยกำลังพลส่วนใหญ่เลือกลงทะเบียนไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตในหน่วยเลือกตั้งพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร มีสาเหตุเนื่องจากเป็นหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ใกล้หน่วยทหารที่สุด อีกทั้งปลอดภัยและสะดวกในการเดินทางมากกว่าหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ใน อ.แม่สอด และ อ.แม่ระมาด จังหวัดตาก ที่ต้องใช้ เวลาเดินทางมากกว่าและอันตราย เนื่องจากเส้นทางจากแม่สอดมีการปรับปรุงเป็นช่วงๆ

อย่างไรก็ตามขอย้ำว่าหน่วยได้ดำเนินการตามนโยบายของกองทัพบกในการส่งเสริมให้กำลังพลได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อทำหน้าที่พลเมืองที่ดี โดยมีการอำนวยความสะดวกให้กำลังพลตามสมควรตามที่กำลังพลต้องการ และไม่กระทบต่อภารกิจ การปฏิบัติใดๆ อยู่ในกรอบแนวทางของกองทัพบกภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมาย หรือการขอรับคำแนะนำจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นสำคัญ ในการเลือกตั้งล่วงหน้าในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยรักษาความปลอดภัย และการจราจรบริเวณโดยรอบสถานที่เลือกตั้ง ให้แก่ผู้ที่มาลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า พร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถยนต์ให้กับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง จนถึงเวลา 17.00 น.ของวันนี้

  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้