จังหวัดกำแพงเพชรห่วงใยประชาชน เตือนขอให้ตรวจสภาพรถ-คนขับให้พร้อมก่อนออกเดินทางเทศกาลสงกรานต์
ข่าวสังคม

จังหวัดกำแพงเพชรห่วงใยประชาชน เตือนขอให้ตรวจสภาพรถ-คนขับให้พร้อมก่อนออกเดินทางเทศกาลสงกรานต์

นายประไพ ส่วนกูล ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมีพี่น้องประชาชนต่างก็เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือสถานที่พักต่าง ๆ ภายหลังเดินทางมาทำงาน และศึกษาเล่าเรียน รวมถึงเดินทางท่องเที่ยวในเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ตามที่ต่าง ๆ การที่จะใช้รถใช้ถนนร่วมกันก็อยากจะคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งคนขับและผู้ที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน


นายประไพ ส่วนกูล ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร ได้บูรณาการร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จัดทำโครงการประชาชนตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้นำรถเข้ามาใช้บริการตรวจเช็คสภาพรถให้ฟรี 20 รายการ พร้อมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีสำหรับรถจักรยานยนต์ เพื่อให้มีความปลอดภัยในการงาน โดยได้เปิดให้บริการระหว่างวันที่ 2-15 เมษายน ที่ผ่านมามีประชาชนเข้ามาใช้บริการกันเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนจัดกิจกรรมร่วมด้วย เช่น สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) และบริษัทผู้จำหน่ายในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ฝากถึงพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถที่จะเดินทางกลับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ตรวจเช็คความพร้อมก่อนที่จะเอารถไปใช้ ว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน รวมถึงความพร้อมของร่างกายของผู้ขับขี่ด้วยว่าเรามีความพร้อมที่จะใช้รถมากน้อยแค่ไหน มีจุดหมายปลายทางที่จะเดินทางให้มีความปลอดภัยอย่างไร” ด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเพราะว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีการใช้รถใช้ถนนร่วมกันเป็นจำนวนมาก ก็ย่อมจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นไปด้วย ฉะนั้นก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังกันด้วย


สำหรับจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ (Rest Area) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ถนนสายเอเชีย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ซึ่งเป็นเส้นทางมุ่งสู่ภาคเหนือ เพื่อให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้บูรณาการ ร่วมกันในการเปิดให้บริการและอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์ ให้การเดินทางมีความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุ ที่จุดตรวจตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 ประชาชนสามารถชะลอความเร็วและแวะเข้ามาใช้บริการกันได้ ให้บริการทั้งจุดจอดพักรถ อำนวยความสะดวกทั้งเครื่องดื่มกาแฟและน้ำดื่ม บริการตรวจเช็คและซ่อมแซมรถเสียในเบื้องต้น และการบริการให้คำปรึกษาแนะนำเส้นทาง

แชร์หน้านี้