ชาวจังหวัดกำแพงเพชรรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2567
ข่าวสังคม

ชาวจังหวัดกำแพงเพชรรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2567

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สวนป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 77 พรรษา มหาราชินี ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร นางสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายอนุชา พัสถาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นำข้าราชการในจังหวัดกำแพงเพชรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนปกครองอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร และประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำจังหวัดกำแพงเพชรและพิธีรดน้ำดำหัว นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และนางกาญจนี รุจนเสรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 และวันขึ้นปีใหม่ไทย ซึ่งถือเป็นการสืบทอด ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาวเหนือมาแต่โบราณ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้พรมงคลโดยขอให้ทุกคนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ขอให้เดินทางปลอดภัยขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยและเตรียมพร้อมกลับมาปฏิบัติหน้าที่หลังเทศกาลสงกรานต์สงกรานต์โอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมงาน ยังได้ร่วมรดน้ำดำหัวของพร นางสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายอนุชา พัสถาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และภรรยา เพื่อขอพร และเพื่อแสดงออกถึงความเคารพนับถือ ซึ่งนับเป็นประเพณีไทยที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความเคารพซึ่งกันและกัน โดยใช้น้ำเป็นสื่อเชื่อมโยง

  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้