จังหวัดกำแพงเพชร เปิดศูนย์ปฏิบัติการและป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567
ข่าวสังคม

จังหวัดกำแพงเพชร เปิดศูนย์ปฏิบัติการและป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ที่บริเวณหน้างานสวนป่ากำแพง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการและป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และเปิดจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 โดยมี นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม , นายอนุชา พัสถาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ , พันเอกเสมอ แจ่มใส รองผอ.กอ.รมน.กพ. , ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ , นายอำเภอเมืองฯ ,หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมภายในงาน และมี นายประไพ ส่วนกูล ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน

ตามที่ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดช่วงดำเนินการควบคุมเข้มข้น7 วันอันตราย ในห้วงระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 นั้น ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด โดยได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น เพื่อเป็นการประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ (admit)

ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัย โดยเน้นมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังควบคู่ไปกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นเตือน และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนเป็นหลัก เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดในทุกเส้นทาง รวมทั้งเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร ภาคประชาชน และจิตอาสา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับหมู่บ้านและชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดกำแพงเพชร บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้