รร.พรานกระต่ายพิทยาคม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน สายสัมพันธ์น้องพี่ ปีการศึกษา 2566
ข่าวการศึกษา

รร.พรานกระต่ายพิทยาคม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน สายสัมพันธ์น้องพี่ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566  ที่ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่ และพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.ไพโรจน์ ยิ่งคิด รองผู้อำนวยการโรงเรียน, นางสาวนพรัตน์ สงคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน, นางสาวสาวิตรี ศิริเวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน, คณะครู และนักเรียนเข้าร่วม

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความกตัญญูต่อครู-อาจารย์ ปลูกฝังความสามัคคีปรองดอง และความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ และรุ่นน้อง อันจะทำให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 

เวลาต่อมา ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานการดำเนินกิจกรรมวันปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายนิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียนเข้าร่วม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 

ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการเรียน และปรับสภาพพฤติกรรมของนักเรียน รับทราบกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนใหม่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างจากเดิม เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความรักและ ภาคภูมิใจในสถาบันของตน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม พร้อมกับเรียนรู้ 


  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้