มรภ.กำแพงเพชร จัดงานแถลงข่าว
ข่าวการศึกษา

มรภ.กำแพงเพชร จัดงานแถลงข่าว "50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดงานแถลงข่าว "50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดี นั่งโต๊ะแถลงข่าวฯ การจัดงาน "50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" เป็นการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง ครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่จัดการศึกษาเล่าเรียนให้บุตรหลานของประชาชนท้องที่ และพัฒนาท้องถิ่นควบคุมไปกับมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และสืบสานศิลปและวัฒนธรรม
ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สถาปนาขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2516 ในขณะนั้นคือวิทยาลัยครูกำแพงเพชร และต่อมาได้รับพระราชทานนามสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมาจนถึงปัจจุบัน ครบรอบ 50 ปี สำหรับการจัดงาน "50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โดยได้จำแนกรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่

1) มหกรรมการแสดงนาฏศิลป์นานาชาติ และการแสดงนาฏศิลป์ไทย 4 ภาค อาทิ การแสดงนาฏศิลป์นานาชาติ 7 ประเทศ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอินเดีย ประเทศบังกลาเทศ และประเทศศรีลังกา และการแสดงนาฏศิลป์ไทย 4 ภาค พร้อมอิ่มอร่อยไปกับตลาดย้อนรอยชากังราว

2) นิทรรศการทางวิชาการ ผลงานรับใช้ท้องถิ่น วิจัย นวัตกรรมต่างๆ อาทิ นิทรรศการจากงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่น นิทรรศการ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง : พระแม่แห่งแผ่นดิน” นิทรรศการผลงานรับใช้สังคมด้วยพันธกิจสัมพันธสู่กสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน รวมถึงนิทรรศการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น

3) การประชุม/สัมมนาวิชาการ ได้แก่ การบรรยายพิเศษ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ กิจกรรมเปิดตัว application KPRU MIND การบรรยายพิเศษ โดย ตัวแทน บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ (8 แห่ง) เป็นต้น

4) การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ ได้แก่ การแข่งขัน KPRU Flair Bartending Competition 2023 การแข่งขันการประกอบอาหารไทย การประกวดแข่งขันการบังคับอากาศยนต์ไร้คนขับขนส่ง (ขับโดรน) การประกวดแข่งขัน กิจกรรม E-sport Open การประกวดแข่งขันวงดนตรี เป็นต้น


5) เปิดรั้ว KPRU รับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยคณะต่างๆ จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตร นอกจากนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ในรอบที่ 2 โดยมีโปรโมรชั่นพิเศษ “งดเว้นค่าธรรมเนียมในการสมัคร” ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดสูจิบัตรและกำหนดการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.kpru.ac.th หรือติดต่อเพจเฟสบุค มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โทรศัพท์ 055 706 555แชร์หน้านี้