ม.ราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม DESIGN GRAND OPENING 3 แบบออนไลน์
ข่าวการศึกษา

ม.ราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม DESIGN GRAND OPENING 3 แบบออนไลน์

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องจัดแสดงผลงานนิทรรศการ อาคาร 29 โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดกิจกรรม DESIGN GRAND OPENING 3 ภายใต้ชื่อ Onsite my Homeโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษา โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวว่า โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ ห้องจัดแสดงผลงานนิทรรศการ อาคาร 29 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการของรายวิชาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกรราฟิก กับการจัดนิทรรศการที่แสดงถึงศักยภาพของหลักสูตร


ภายในงานประกอบไปด้วยการแสดงผลงานนิทรรศการการวิจัยของนักศึกษา การแสดงนิทรรศการผลงานจากการเรียนการสอนของหลักสูตร ทั้งยังมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์โดยนักศึกษาที่เป็นการบูรณาการในรายวิชา อาทิเช่น กิจกรรมเสวนาของนักศึกษา กิจกรรมเสวนาของอาจารย์ กิจกรรมแสดงแฟชั่นโชว์ เป็นต้น ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนะแนวแก่นักเรียนที่สนใจในการศึกษาต่อในสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก ซึ่งเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สามารถเข้ารับชมออนไลน์ได้ที่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ "ออกแบบ ราชภัฎกำแพงเพชร"
แชร์หน้านี้