ม.ราชภัฏกำแพงเพชร เปิดโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OH TOP
ข่าวการศึกษา

ม.ราชภัฏกำแพงเพชร เปิดโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OH TOP

วันที่ 27 มีนาคม 2564 ที่ลานกิจกรรม ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขากำแพงเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OH TOP ครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่อ “วิถีชีวิต วิถี OTOP คิดดี ทำได้” โดยมี นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณาจารย์ นักศึกษา และกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน OTOP เข้าร่วมในพิธีเปิด

โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OH TOP ครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่อ “วิถีชีวิต วิถี OTOP คิดดี ทำได้” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพในชุมชน และการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยการใช้เสน่ห์ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาและต่อยอดยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเปลี่ยนเป็นรายได้ โดยความร่วมมือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมในงานประกอบด้วย จัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน, การแสดง เสน่ห์ลูกทุ่ง เสน่ห์วัฒนธรรม และการแสดงแฟชั่นโชว์ ผ้าจากชีวิตสู่ชีวิต

แชร์หน้านี้