มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผลิตแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลัง เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19
รอบรั้วนครชากังราว

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผลิตแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลัง เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19

กำแพงเพชรนอกจากเป็นเมืองกล้วยไข่ แต่ถ้าเราดูอีกแง่หนึ่ง กำแพงเพชรเป็นเมืองที่ปลูกมันสำปะหลัง เป็นประมาณที่สูงเป็นอันดับที่สองของประเทศ ทีนี้ในแ

อ่านเพิ่ม
ตู้อเนกประสงค์พลังงานทางเลือก นวัตกรรมจากผลงานทางวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
รอบรั้วนครชากังราว

ตู้อเนกประสงค์พลังงานทางเลือก นวัตกรรมจากผลงานทางวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

ตู้อบแห้งอเนกประสงค์พลังงานทางเลือก เป็นผลงานนวัตกรรมจากงานวิจัย ในส่วนงานวิจัยและพัฒนาโปรแกรมวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ที่มุ่งก

อ่านเพิ่ม