ตู้อเนกประสงค์พลังงานทางเลือก นวัตกรรมจากผลงานทางวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
รอบรั้วนครชากังราว

ตู้อเนกประสงค์พลังงานทางเลือก นวัตกรรมจากผลงานทางวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

ตู้อบแห้งอเนกประสงค์พลังงานทางเลือก เป็นผลงานนวัตกรรมจากงานวิจัย ในส่วนงานวิจัยและพัฒนาโปรแกรมวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ที่มุ่งการขยายผลการใช้ประโยชน์สู่ชุมชน เพื่อสนับสนุนภาคการเกษตร ในการเก็บรักษาผลผลิต แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และยกระดับของเกษตรกร ให้สามารถเป็นผู้ประกอบการในชุมชนได้ เป็นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น

ตู้อบแห้งอเนกประสงค์พลังงานทางเลือก ใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ร่วมกับระบบฮีตเตอร์ให้ความร้อนที่มีภายในตู้อบแห้ง สามารถใช้งานได้ในสภาวะที่ไม่มีแสงอาทิตย์ เพื่อการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแบบอบให้แห้ง ป้องกันฝุ่นละออง แมลงรบกวน ใช้ได้ดี กับผลิตผลทางการเกษตรหลายชนิด สามารถใช้ผลิตและแปรรูปผลผลิตได้ในระยะเวลาที่เร็วขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลิต กล้วยตาก พริกแห้ง ขนุนอบ มะม่วงอบ มะม่วงแผ่น หมูแดดเดียว ปลาแดดเดียว ปลาแห้ง สมุนไพรอบแห้ง ข้าวเเตน ข้าวเกรียบ ตากแผ่นกล้วยดิบเพื่อผลิตเป็นแป้งกล้วย

ตู้อบแห้งอเนกประสงค์พลังงานทางเลือก เหมาะสำหรับ เกษตรกร ผู้ประกอบการในชุมชน ร้านค้าชุมชน ผู้ที่อยู่บ้านพักอาศัย ใช้งานได้ดีในครัวเรือนและผู้สนใจทั่วไป สนใจติดต่อ ผศ.ไพโรจน์ เอกอุฬาร โทร. 081-9713653

แชร์หน้านี้