เว็บไซต์เสมาไทยดอทคอม เปิดให้นักวิชาการส่งผลงานด้านวิชาการมาเพื่อเผยแพร่ได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
รอบรั้วนครชากังราว

เว็บไซต์เสมาไทยดอทคอม เปิดให้นักวิชาการส่งผลงานด้านวิชาการมาเพื่อเผยแพร่ได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

การทำผลงานทางวิชาการของคุณครู คศ.2 หรือ คศ.3 ผู้จัดทำผลงานจำเป็นจะต้องเผยแพร่ผลงานที่ทำการพัฒนาผลงานออกมาแล้วออกไปให้แก่สาธารณะชนได้ทราบ โดยเฉพาะงานวิจัยที่จำเป็นต้องเผยแพร่บทคัดย่อ หรือ แนบตัวอย่างแผนหรือแบบฝึกเพื่อเผยแพร่ให้กับเพื่อนครูคนอื่นๆได้ศึกษาแนวทางครับ

บทคัดย่อ การเผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่งในการทำวิจัยที่มักถูกละเลย โดยทั่วไปการ เผยแพร่ผลงานวิจัยที่นิยมได้แก่ การเขียนรายงานการวิจัย การนำเสนอด้วยวาจา และการนำเสนอด้วย โปสเตอร์

เว็บไซต์เสมาไทยดอทคอม เปิดให้นักวิชาการส่งผลงานด้านวิชาการมาเพื่อเผยแพร่ได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพียงท่านไฟล์บทคัดย่อ และภาพประกอบมาให้เราทาง Facebook “Saymaa News” หลังจากนั้นทางเว็บไซต์เสมาไทยดอทคอม จะดำเนินการเผยแพร่ผลงานของท่านขึ้นเว็บไซต์ต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-736-5550 วัฒนา เนียมนิ่ม

แชร์หน้านี้