รร.วัชรวิทยา มอบรางวัลนักเรียนเก่ง สอบ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ ได้ 100 คะแนนเต็ม
รอบรั้วนครชากังราว

รร.วัชรวิทยา มอบรางวัลนักเรียนเก่ง สอบ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ ได้ 100 คะแนนเต็ม

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนวัชรวิทยา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับ นายศุภสัณห์ วงษ์พระจันทร์ และนายพีระศุภ เลิศไผ่รอด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัชรวิทยา ที่สอบ O-net วิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ปีการศึกษา 2563 โดยมี คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา เข้าร่วม

สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ดำเนินการสอบเมื่อวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ในวิชาภาษาไทย, วิชาคณิตศาสตร์, วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ โดยได้มีการประกาศผลสอบ O-NET เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

แชร์หน้านี้