โรงเรียนวัดคูยาง คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ระดับประเทศ
รอบรั้วนครชากังราว

โรงเรียนวัดคูยาง คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ระดับประเทศ

โรงเรียนวัดคูยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เขตตรวจราชการที่ 18 คว้ารางวัลรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และรางวัลชนะเลิศ Popular Vote ประเภทสถานศึกษา จากการส่งผลงานสื่อดิจิทัล ในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) เรื่อง ภัยเงียบใกล้ตัว เข้าร่วมการประกวดผลงานนักเรียนโครงการสร้างสรรค์ "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประกวดผลงานนักเรียนโครงการสร้างสรรค์ "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาชั้นพื้นฐาน" กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการผลิตผลงานสื่อดิจิทัลและการถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นจริง เป็นทักษะชีวิตสำหรับเป็นแบบอย่างให้กับเด็กนักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติ

โครงการสร้างสรรค์ "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน" กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) ประจำปีงบประมาณ 2564 มีนักเรียนส่งผลงานประเภทบุคคล ประเภททีม ประเภทข้าราชการครู ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทสถานศึกษา ส่งเข้าประกวด และจากการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 99 ผลงาน และคัดเลือกระดับประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 44 ผลงาน และรางวัล Popular Vote การตัดสิน แบ่งเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และข้าราชการครู ผู้ติดตามกดไลค์ จำนวน 415 ราย และนักเรียน ผู้ติดตามกดไลค์ จำนวน 3,636 ราย


แชร์หน้านี้