แปลงนาสาธิตโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคาร ระดับชั้นอนุบาล
รอบรั้วนครชากังราว

แปลงนาสาธิตโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคาร ระดับชั้นอนุบาล

โรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคาร สร้างแหล่งเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงด้วยการสร้างแปลงนาสาธิต เพื่อในนักเรียนได้เรียนรู้และสัมผัสกับต้นข้าวจริงๆ เพื่อที่จะทำให้ทราบถึงคุณค่าของข้าว ก่อนจะมาเป็นข้าวได้ทานกัน จะต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไร เป็นการสร้างความเข้าใจและให้เห็นคุณค่าของข้าวโดยในแปลงสาธิตจะแบ่งเป็น 3 แปลง แปลงที่ 1.ระยะต้นกล้า แปลงที่ 2 ระยะออกรวง แปลงที่ 3 ระยะเก็บเกี่ยวและมีแปลงสำหรับดำนา 1 แปลง เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองดำนาด้วยตัวเองอีกด้วย


ฝากข่าวสารประชาสัมพันธ์ : 094-736-5550 วัฒนา 

แชร์หน้านี้