สมาคมกีฬาจักรยานกำแพงเพฃร เลือก”นายกตู่”ศุภชัย อยู่ต่อ เป้าหมายร่วมยกระดับกีฬาเพื่อสุขภาพและความเป็นเลิศ
รอบรั้วนครชากังราว

สมาคมกีฬาจักรยานกำแพงเพฃร เลือก”นายกตู่”ศุภชัย อยู่ต่อ เป้าหมายร่วมยกระดับกีฬาเพื่อสุขภาพและความเป็นเลิศ

ที่ห้องประชุมชากังราว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายศุภชัย ศรีงาม นายกสมาคมกีฬาจักรยานชากังราวกำแพงเพชร ได้เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสมาคมกีฬาจักรยานชากังราวกำแพงเพชรเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับโดยมีคณะกรรมการสมาชิกและนายอติชาติ ทองมาชีพผู้ฝึกสอนประเภทจักรยานBMX เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้ดำเนินการตามระเบียบวาระข้อบังคับของที่ประชุมพร้อมได้มีการแสดงความยินดีแก่นักกีฬาที่ร่วมสร้างชื่อเสียงให้แก่สมาคมฯ จนถึงในช่วงของการเลือกตั้งนายกสมาคม ที่ประชุมได้เห็นชอบให้นายกิตติพงษ์ แสงพูน อดีตนายกสมาคมและกรรมการอาวุโสได้ดำเนินการเลือกตั้งนายกสมัยต่อไป ผลที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายศุภชัย ศรีงามดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งสมัยคือปี2566-2567


นายศุภชัย ศรีงามกล่าวว่า ต้องขอบคุณที่ทุกคนให้เกียรติได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาจักรยานและที่สำคัญการพัฒนากีฬาจักรยานทั้งเพื่อสุขภาพและความเป็นเลิศ เกิดจากความสอดคล้องกับแนวทางของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่มีนายสุนทรรัตนากร นายกสมาคมฯ พลักดันและให้ความสำคัญแก่ประชาชน นักกีฬาที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับทางจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในทีมงาน พัฒนากีฬาของท้องถิ่นบ้านเรา สำหรับการทำงานของปีนี้สมาคมกีฬาจักรยานได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรประสานกับทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระดับประเทศทั้ง ประเภทถนน ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ”คิงส์ภูมิพล” การแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในช่วงวันที่27-30 เมษายน 2566 และปั่นทางเรียบใจเกินร้อย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีสนามที่2 ระหว่างวันที่5-6สิงหาคม 2566 ทั้งหมดคือการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของจังหวัดกำแพงเพชรจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่และยังเป็นการพัฒนากีฬาจักรยาน ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น


นอกจากนั้นในช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 จังหวัดกำแพงเพชร ได้เป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค5 ในส่วนของจักรยานก็จะมีสนามแข่งขันเกิดขึ้นภายในจังหวัดอยู่หลายประเภทเช่นกัน ซึ่งในแต่ละสนามเราได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ดังนั้น เป้าหมายการทำงานของสมาคมกีฬาจักรยานชากังราวจะสอดคล้องกับแนวทางของจังหวัดกำแพงเพชร ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชรที่ต้องก้าวไปด้วยกัน เพื่อประชาชนและเยาวชนของจังหวัดกำแพงเพชรนั่นเอง

  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้