พช.กำแพงเพชร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด
รอบรั้วนครชากังราว

พช.กำแพงเพชร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัดวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ณ บ้านสวนนันทวรรณ อำเภอคลองลาน 

  นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างรายได้ จากกิจการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด พร้อมด้วย นางสาวเกษร กันสุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และ นักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพด้านการผลิตอาหารปลอดภัย จำนวน 10 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน รวม 20  คน กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายในการสร้างรายได้กิจการอาหารปลอดภัย จัดทำแผนการพัฒนาและต่อยอดสำหรับเชื่อมโยงช่องทางการตลาดและบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง


ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ได้มาบรรยายให้ความรู้  และแลกเปลี่ยนการสนทนาในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

- การเชื่อมโยงเครือข่ายช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย โดยคุณประทีป เพ็ญแจ้ง ทีมงานตลาดจากบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีกำแพงเพชร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
- การพัฒนาและยกระดับสินค้าชุมชนสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยคุณวรัญญา หอมธูป ผู้จัดการบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีพิษณุโลก (วิสากิจเพื่อสังคม) จำกัด

แชร์หน้านี้