พช.คลองลาน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคลองลาน ด้านการบริหารจัดการหนี้
รอบรั้วนครชากังราว

พช.คลองลาน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคลองลาน ด้านการบริหารจัดการหนี้

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. ที่ ศาลาอเนกประสงค์บ้านคลองปิ่นโต หมู่ 11 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน


นางพิมลณัฏฐ์ เพ็งสวย พัฒนาการอำเภอคลองลาน มอบหมายนายณัฐดนัย แต้มดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคลองลาน ด้านการบริหารจัดการหนี้ โดยนางพิมลณัฏฐ์ เพ็งสวย ได้ให้ความรู้ในเรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ" และวิทยากรจากจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวศิวลักษณ์ ใจฉ่ำ นักวิชาการเงินและบัญชี มาสร้างความรู้ในการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และนายสาวภัณฑิรา นารินทร์ นิติกร มาบรรยายเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และลูกหนี้ จำนวน 50 ราย ร่วมรับฟัง และมีกิจกรรมฝึกสอนอาชีพในเรื่อง การทำสบู่สมุนไพร กระถางปูนจากเศษผ้า แหนมจากเนื้อหมู และทำปลาส้ม

   ทั้งนี้การจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคลองลาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้เกินชำระของลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสามารถบริหารจัดการหนี้ได้ 

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพลูกหนี้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการส่งใช้เงินคืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

3. เพื่อให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาทบทาทสตรี

4. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการประกอบอาชีพ และมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี


แชร์หน้านี้