วันเกิดซ้อเฑียร หวานใจนายกน้อย เลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนพร้อมมอบเงินให้กิ่งกาชาดอําเภอขาณุวรลักษบุรี
ข่าวสังคม

วันเกิดซ้อเฑียร หวานใจนายกน้อย เลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนพร้อมมอบเงินให้กิ่งกาชาดอําเภอขาณุวรลักษบุรี

 วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่า เนื่องด้วยวันคล้ายวันเกิด นางมณเฑีย

เทศบาลเมืองปางมะค่า จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)
ข่าวสังคม

เทศบาลเมืองปางมะค่า จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองปางมะค่า จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ

นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต
ข่าวสังคม

นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 10:00 น นายน้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า พร้อมด้วย นางมณเฑียร วงศ์วิทยานัน

โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) ตำบลปางมะค่า
ข่าวสังคม

โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) ตำบลปางมะค่า

วันที่ 11 กันยายน 2565 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร นายน้อย วงศ์วิทยานันท

ส.ส.ตู้เยี่ยมชาวบ้านอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) เทศบาลเมืองปางมะค่า
ข่าวสังคม

ส.ส.ตู้เยี่ยมชาวบ้านอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) เทศบาลเมืองปางมะค่า

 เนื้อข่าว วันที่ 10 กันยายน 2565 โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) โดยกรมส่งเส

 เทศบาลเมืองปางมะค่า จัดโครงการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้บุคลากรส่วนท้องถิ่น
ข่าวสังคม

เทศบาลเมืองปางมะค่า จัดโครงการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้บุคลากรส่วนท้องถิ่น

 วันที่ 3-4 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมแก่งเกาะใหญ่ ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

เทศบาลเมืองปางมะค่าดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ข่าวสังคม

เทศบาลเมืองปางมะค่าดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

 วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ ป่าชุมชนบ้านศรีมงคล หมู่ที่ 15 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวั

เทศบาลเมืองปางมะค่าเมืองปางมะค่าจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มสตรี
ข่าวสังคม

เทศบาลเมืองปางมะค่าเมืองปางมะค่าจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มสตรี

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษรบุรี จ.กำ

เทศบาลเมืองปางมะค่าปรับปรุงภูมิทัศน์แก่งเกาะใหญ่ต้อนรับนักท่องเที่ยวสงกรานต์
ข่าวสังคม

เทศบาลเมืองปางมะค่าปรับปรุงภูมิทัศน์แก่งเกาะใหญ่ต้อนรับนักท่องเที่ยวสงกรานต์

 วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายน้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า ,นางวิชดา สังเกตุ

ทม.ปางมะค่าจัดอบรมให้ความรู้กฎหมายทะเบียนราษฎร
ข่าวสังคม

ทม.ปางมะค่าจัดอบรมให้ความรู้กฎหมายทะเบียนราษฎร

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมไม้มะค่า สำนักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จั

เทศบาลเมืองปางมะค่าจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติเด็กๆร่วมกิจกรรมรับของรางวัลสนุกสนาน
ข่าวสังคม

เทศบาลเมืองปางมะค่าจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติเด็กๆร่วมกิจกรรมรับของรางวัลสนุกสนาน

 วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. ที่ศูนย์พัฒนาเด็ดเล็กเทศบาลเมืองปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษรบุรี จังห

รร.เทศบาลเมืองปางมะค่า ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ข่าวการศึกษา

รร.เทศบาลเมืองปางมะค่า ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางมณเฑียร วงศ์วิทยานันท์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลเมืองปางมะค่า

โรงเรียนเทศบาลเมืองปางมะค่า จัดประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
ข่าวการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลเมืองปางมะค่า จัดประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่ลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร นายน้อย วงศ์วิท

นายกน้อย นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่าจัดงานวันเทศบาล
ข่าวสังคม

นายกน้อย นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่าจัดงานวันเทศบาล

 วันที่ 24 เมษายน 2564 สำนักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า จัด"โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564" โดยมี นายน้อย ว

เทศบาลเมืองปางมะค่า จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์
ข่าวการศึกษา

เทศบาลเมืองปางมะค่า จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ "ริน รด พรม ใส่หน้ากากไม่สาดน้ำ"

 วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองปางมะค่า จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ "ริน รด พรม ใส่หน้ากากไม