วันเกิดซ้อเฑียร หวานใจนายกน้อย เลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนพร้อมมอบเงินให้กิ่งกาชาดอําเภอขาณุวรลักษบุรี
ข่าวสังคม

วันเกิดซ้อเฑียร หวานใจนายกน้อย เลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนพร้อมมอบเงินให้กิ่งกาชาดอําเภอขาณุวรลักษบุรี

 วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่า เนื่องด้วยวันคล้ายวันเกิด นางมณเฑียร วงศ์วิทยานันท์ (ซ้อเฑียร) รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้นำขนมและเครื่องดื่มมาจัดเลี้ยงให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปางมะค่า และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองปางมะค่าพร้อมกับ มอบเงินบริจาคให้กับกิ่งกาชาดอําเภอขาณุวรลักษบุรี ได้นำไปช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการ ในอำเภอขาณุวรลักษบุรี โดยมีนายวรรธน์ ฉายอภิรักษ์ นายอําเภอขาณุวรลักษบุรี พร้อมด้วย นางสาวศิริวรรณมาศ พรมอุทัย นายกกิ่งกาชาดอำเภอขาณุวรลักษบุรี รับมอบ

จากนั้นนายอำเภอขาณุวรลักษบุรี พร้อมนายกกิ่งกาชาดฯลงพื้นที่ให้การเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลเมืองปางมะค่าและได้ให้เกียรติเข้าร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด โดยมี นายน้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า คณะผู้บริหาร สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอขาณุวรลักษบุรี พัฒนากรอำเภอฯ หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มสตรีตำบลปางมะค่า และคณะครอบครัว เข้าร่วมอวยพรเนื่องด้วยในวันคล้ายวันเกิดแชร์หน้านี้