นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต
ข่าวสังคม

นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 10:00 น นายน้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า พร้อมด้วย นางมณเฑียร วงศ์วิทยานันท์ ประธานกลุ่มสตรีตำบลปางมะค่า ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ต นำโดย นายสุนิรันดร์ รชตะพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงทะเลจำนวนทั้งหมด130 คน ได้ให้เกียรติเดินทางเข้ามาศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองปางมะค่า โดยมี คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกิ่งมะค่า สำนักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า 


จากนั้นคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตเข้าดูในเรื่องของ "กลุ่มอาชีพทอผ้าจากใยต้นกล้วยไข่" 


และเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่าและโรงเรียนเทศบาลเมืองปางมะค่า 
พร้อมกับ เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ 1 และ2 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

แชร์หน้านี้