ประชาชนตำบลวังตะแบก ร่วมกันจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของชาวบ้านในชุมชน
ข่าวสังคม

ประชาชนตำบลวังตะแบก ร่วมกันจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของชาวบ้านในชุมชน

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ที่สนามกีฬาชั่วคราวกลางทุ่งนา ด้านหลังศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่งเมือง ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เด็ก เยาวช

อ่านเพิ่ม
วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี ตามวิถีนิวนอร์มอล
ข่าวสังคม

วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี ตามวิถีนิวนอร์มอล

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร พระราชวชิรเมธี ดร. เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอาราม

อ่านเพิ่ม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่ 2564 แก่ประชาชนชาวไทย
ข่าวสังคม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่ 2564 แก่ประชาชนชาวไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม 2

อ่านเพิ่ม
ประชาชนตำบลวังตะแบก จัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม
ข่าวสังคม

ประชาชนตำบลวังตะแบก จัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม "ทุ่งเมืองสัมพันธ์ ครั้งที่ 2"

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เด็ก เยาวชน และประชาชนหมู่บ้านทุ่งเมือง ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ "ทุ่งเมืองสัมพันธ์ ครั้งที่ 2"

อ่านเพิ่ม
จังหวัดกำแพงเพชร จัดตลาด Farmer Market เพื่อจัดหาช่องทางการตลาดให้เกษตรกร
ข่าวสังคม

จังหวัดกำแพงเพชร จัดตลาด Farmer Market เพื่อจัดหาช่องทางการตลาดให้เกษตรกร

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ สำนักงานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมก

อ่านเพิ่ม