ชุมอิเล็คทริคมอลล์ ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 มอบพัดลม 220 ตัว ให้โรงพยาบาลสนาม
ข่าวสังคม

ชุมอิเล็คทริคมอลล์ ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 มอบพัดลม 220 ตัว ให้โรงพยาบาลสนาม

เมื่อวันที่ 19 และ 20 กรกฏาคม 2564 ที่ผ่านมา นายวีระ เอื้อจิตญานนท์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทชุมการค้าอิเล็คทริค ได้จัดโครงการบริจาคพัดลมเพื่อโรงพยาบาลสนามกำแพงเพชร โดยได้มีการเปิดรับบริจาคเพื่อหาเงินจัดซื้อพัดลมมอบให้โรงพยาบาลสนาม ซึ่งมีบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรได้ให้การบริจาคสมทบเงินเป็นจำนวนเงิน 99,950 บาท สามารถซื้อพัดลมได้ 220 ตัว โดยได้จัดสรรให้โรงพยาบาลสนามต่างๆ ได้แก่ 1. โรงพยาบาลกำแพงเพชร 2. โรงพยาบาลคลองขลุง 3. โรงพยาบาลโกสัมพีนคร 4. โรงพยาบาลพรานกระต่าย 5. โรงพยาบาลขาณุวรลักษณบุรี จำนวนแห่งละ 44 ตัวพร้อมกันนี้ ชุมอิเล็คทริคมอลล์ ได้ร่วมกับ เครื่องใช้ไฟฟ้าไมเดีย ได้นำพัดลมไมเดียขนาด 16 นิ้วจำนวน 3 ตัว และปลั๊กสามตา พร้อมเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นไมเดียชนิดตั้งโต๊ 1 ชุด รวมมูลค่าชุดละ 5,500 บาท มอบให้แต่ละโรงพยาบาลทั้ง 5 แห่งอีกด้วยแชร์หน้านี้