อบต.ไตรตรึงษ์ จัดโครงการธนาคารสุขภาวะ เปิดรับฝากสุขภาพและความดีประชาชน
ข่าวสังคม

อบต.ไตรตรึงษ์ จัดโครงการธนาคารสุขภาวะ เปิดรับฝากสุขภาพและความดีประชาชน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการธนาคารสุขภาวะ รับฝากสุขภาพและความดี สร้างองค์กรแห่งความสุขผ่านกิจกรรมโครงการธนาคารสุขภาวะ รับฝากสุขภาพและความดี ฝากสุขภาพกายฝากสุขภาพจิต รับฝากความดีที่ทำ เพื่อให้การดำเนินงานตามการประเมินดัชนีวัด ความสุขในการทำงานของบุคลากรในการทำงาน และการส่งเสริมให้บุคคลทั่วไป ได้ประโยชน์จากการออกกำลังกาย โดยมีนายวสันต์ อินจันทร์ กำนัน ตำบลไตรตรึงษ์ มีพนักงานอบต.ไตรตรึงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ด้าน นายดำรงค์ มหาวงศ์ ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ เปิดเผยว่า เป็นโครงการเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์กษัตริย์ ดำเนินกิจกรรมกำจัดผักตบชวา กรองน้ำเสียเป็นน้ำใสด้วยผักตบชวา” และนำผักตบชวามาทำปุ๋ย รวมถึงการออกกำลังกาย เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของร่างกาย เพื่อให้บุคลากรและประชาชนได้ผ่อนคลาย เสริมสร้างจิตใจ ทั้งนี้ ธนาคารสุขภาวะ รับฝากสุขภาพและความดี มีกติกาการับฝากความดี โดยการบริจาคโลหิต บริจาคอวัยวะ การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ การบริจาคทรัพย์ การร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม จะมีคะแนนสะสมแต่ละครั้ง โดยมีกติกาการถอน ครบ 6 เดือน เมื่อทุก 500 คะแนน สามารถถอนเพื่อลุ้นจับรางวัลแหวนทองได้ ส่วนทุก 300 คะแนน สามารถถอนเพื่อแลกเมล็ดพันธุ์พืช หรือต้นไม้ได้ หรือ การน้ำปุ๋ยจุลินทรีย์ ได้


แชร์หน้านี้