“เจ้แขก ทรัพย์ไพศาล” ปรุงอาหารกล่อง ส่งมอบเป็นกำลังใจเจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19
ข่าวสังคม

“เจ้แขก ทรัพย์ไพศาล” ปรุงอาหารกล่อง ส่งมอบเป็นกำลังใจเจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 21 กรกฏาคม 2564 ที่บ้านเลขที่ 146/1 ม.6 บ้านตลุกงาม ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นางไพรินทร์ แสงเมล์ หรือเจ้แขก เจ้าของผลไม้ทรัพย์ไพศาล พร้อมสมาชิกภายในครอบครัว ได้ร่วมกันจัดทำข้าวกล่องปรุงสำเร็จรูป ในจำนวน 500 กล่อง เพื่อนำไปส่งมอบเป็นกำลังใจ และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019โดยหลังจากทำข้าวกล่องจำนวนดังกล่าวเสร็จแล้ว จะทำการแบ่งข้าวกล่องออกเป็นสองส่วน โดยส่วนหนึ่งจะนำไปส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ พยาบาล และผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่กำลังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลสนามกำแพงเพชร

และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปส่งมอบให้แก่คณะครู นักเรียน และแม่บ้านโรงเรียนบ้านสระสิงห์โต ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้

แชร์หน้านี้