โรงเรียนลานกระบือวิทยา จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายในโรงเรียนต้านยาเสพติดประจำปี 2563 “พะยอมเกมส์” เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
ข่าวการศึกษา

โรงเรียนลานกระบือวิทยา จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายในโรงเรียนต้านยาเสพติดประจำปี 2563 “พะยอมเกมส์” เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ที่สนามกีฬาโรงเรียนลานกระบือวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร นางปริศนา

อ่านเพิ่ม
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้นักเรียนผู้สูงอายุที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ข่าวการศึกษา

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้นักเรียนผู้สูงอายุที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์

อ่านเพิ่ม
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
ข่าวการศึกษา

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ที่ลานเอนกประสงค์ อาคาร 7 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษา เขต 41 นายสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำน

อ่านเพิ่ม
ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ (50 : 50)
ข่าวการศึกษา

ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ (50 : 50)

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมคลองสวนหมาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ดร. รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมการ

อ่านเพิ่ม
มูลนิธิธนาคารภาคเหนือมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ข่าวการศึกษา

มูลนิธิธนาคารภาคเหนือมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพียรเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายอร่าม ใจการุณ รองผู้อำนวยก

อ่านเพิ่ม