คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการ PLC
ข่าวการศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการ PLC

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางศรีรัตน์ วงศ์วิรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศ

อ่านเพิ่ม
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างคณะสี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด
ข่าวการศึกษา

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จัดการแข่งขันกรีฑาระหว่างคณะสี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาระหว่างคณะสี ประจำปีก

อ่านเพิ่ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ
ข่าวการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศ

อ่านเพิ่ม
ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน
ข่าวการศึกษา

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมคลองสวนหมาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร นายสมวุฒิ ศรีอำไพ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพั

อ่านเพิ่ม
ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งครูผู้ช่วยผ่านการพัฒนาอย่างเข้ม
ข่าวการศึกษา

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งครูผู้ช่วยผ่านการพัฒนาอย่างเข้ม

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมคลองสวนหมาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ดร.สมเกียรติ บุญรอด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจั

อ่านเพิ่ม