ส.ส.ตู้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ
ข่าวสังคม

ส.ส.ตู้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ

 วันที่ 18 กันยายน 65 ที่ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวฐานภัทร อินเลี้ยง นายกองค์การบริหาร

ส.ส.ตู้ลงพื้นที่อำเภอไทรงามเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม)
ข่าวสังคม

ส.ส.ตู้ลงพื้นที่อำเภอไทรงามเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม)

 วันที่ 17 กันยายน 2565 ภายใต้การอำนวยการของ นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายธีรพัทธ์

“กำนันตู้” เยี่ยมให้กำลังใจและรับฟังปัญหาผู้เข้าอบรมกลุ่มพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชน”อาชีพดีพร้อม”
ข่าวสังคม

“กำนันตู้” เยี่ยมให้กำลังใจและรับฟังปัญหาผู้เข้าอบรมกลุ่มพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชน”อาชีพดีพร้อม”

 เพื่อสร้างรายได้ กระจายความเข้มแข็ง เป็นพลังในการขับเคลื่อนสู่ความมั่นคง โดยที่สวนเกษตร 3 ต. ตำบลโกสัมพีนค

บวชฟรีกับกำนันตู้ สืบสานพระธรรมวินัย วัดวางมาตรการป้องกันโควิดเข้ม
ข่าวสังคม

บวชฟรีกับกำนันตู้ สืบสานพระธรรมวินัย วัดวางมาตรการป้องกันโควิดเข้ม

 เมื่อวันนี้ที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่วัดป่าภาวนาราม ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร ได้มีพิธีอุปสมบทหมู่ จำนวน13องค์

 สส.สุรสิทธิ์ (กำนันตู้) วงศ์วิทยานันท์ มอบข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มสิ่งของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในตำบลปางมะค่า
ข่าวสังคม

สส.สุรสิทธิ์ (กำนันตู้) วงศ์วิทยานันท์ มอบข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มสิ่งของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในตำบลปางมะค่า

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชรแบบบัญชีรายชื่อ มอบหมายให้