ส.ส.ตู้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ
ข่าวสังคม

ส.ส.ตู้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ

 วันที่ 18 กันยายน 65 ที่ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวฐานภัทร อินเลี้ยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา พร้อม ผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ นายสุรสิทธิ์ (กำนันตู้) วงศ์วิทยานันทน์ ส.ส.กำแพงเพชรแบบบัญชีรายชื่อ และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมตำบลจันทิมาตามโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม
โครงการ "พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม" จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) กระทรวงอุตสาหกรรม ที่สอดรับกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีในการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศภายหลังวิกฤตโควิด-1 9 (Covid-19 )ให้สามารถฟื้นตัวกลับมาอย่างเข้มแข็งในยุคปกติใหม่ ภายใต้การนำของรัฐมนตรี สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ด้วยการเพิ่ม ศักยภาพและขีดความสามารถในการสร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมและพัฒนาคนในชุมชนให้มีองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ สามารถนำไปต่อยอดในการประกอบธุรกิจได้ และสามารถปรับตัวให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตได้ ให้แก่ คนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-1 9 (ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมถึงคนที่ถูกเลิกจ้างงาน และกลับคืนถิ่นฐานตลอดจนคนที่สนใจเพิ่มทักษะและรายได้ให้ตนเองและชุมชนโดยมีกิจกรรมดำเนินการประกอบไปด้วยฐานเรียนรู้ การเพ้นท์กระเป๋าผ้า , การพับเหรียญโปรยทาน ,การทำสบู่เหลว และการทำน้ำยาล้างจาน โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ และเมื่อทำเสร็จได้รับผลิตภัณฑ์กลับบ้านทุกคน 


แชร์หน้านี้