จัดหางานกำแพงเพชร จัดงานนัดพบแรงงานแบบออนไลน์
เศรษฐกิจ

จัดหางานกำแพงเพชร จัดงานนัดพบแรงงานแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดงาน "นัดพบแรงงานออนไลน์" เพื่อเป็นการจัดงานที่จะช่วยให้ผู้ที่กำลังหางาน ผู้จบการศึกษาใหม่ ผู้ที่ว่างงาน และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการจ้างงานและสัมภาษณ์งานกันได้ในทันทีผ่านระบบออนไลน์ เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดการสัญจรและการพบปะพูดคุยกัน ส่งผลดีทำให้เกิดความปลอดภัยต่อการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกทางหนึ่ง


สำหรับการจัดงานในรูปแบบ “นัดพบแรงงาน Online” เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ห่วงใยคนถูกเลิกจ้าง คนว่างงาน คนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ ให้คำปรึกษาแนะนำการประกอบอาชีพ และแหล่งเงินทุน รับลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศระบบออนไลน์ รับลงทะเบียนผู้ประสงค์ทำงาน (Part-time) สำหรับ นักเรียน นักศึกษา คนพิการ ผู้สูงอายุ ให้คำปรึกษาและรับลงทะเบียนผู้ที่สนใจรับงานไปทำที่บ้าน 

แชร์หน้านี้