จัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร ชวนร่วมงานนัดพบแรงงานออนไลน์
เศรษฐกิจ

จัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร ชวนร่วมงานนัดพบแรงงานออนไลน์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่ยังมีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีคนตกงาน ว่างงานเพิ่มขึ้น สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ตระหนักถึงความเดือนร้อนของประชาชน ที่มีความต้องการหางานทำ แต่ไม่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งงาน จึงได้ประสานนายจ้างสถานประกอบการที่ความต้องการจ้างงาน และผู้ที่มีความต้องการหางานทำ มาพบและสัมภาษณ์งาน

ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมนอกสถานที่ที่มีการรวมตัวของผู้ว่างงานจำนวนมากดังที่ผ่านมาได้ จึงได้เปลี่ยนมาจัดกิจกรรมนัดพบแรงงานรูปแบบออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “นัดพบแรงงานออนไลน์” ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ Video Call Line โดยให้ผู้สมัครงานสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน Google Form คลิกเพื่อลงทะเบียน ได้จนถึงวันงาน เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะได้รับ QR Code เข้าไปรอในกลุ่ม Line เพื่อรับ ID และ Password ในการเข้าระบบ ซึ่งในกลุ่ม Line จะมีการแจ้งข้อมูลตำแหน่งงานว่าง พร้อมรายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมสัมภาษณ์ 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ ให้คำปรึกษาแนะนำการประกอบอาชีพ และแหล่งเงินทุน รับลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศระบบออนไลน์ รับลงทะเบียนผู้ประสงค์ทำงาน (Part-time) สำหรับ นักเรียน นักศึกษา คนพิการ ผู้สูงอายุ ให้คำปรึกษาและรับลงทะเบียนผู้ที่สนใจรับงานไปทำที่บ้าน และสถานประกอบการที่ต้องการส่งงานให้ผู้รับงานไปทำที่บ้าน โดยสามารถร่วมกิจกรรมและรับชมการจัดงานผ่านวิดีโอถ่ายทอดสด Facebook Live จาก Fanpage Facebook ชื่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร

สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ สามารถแจ้งตำแหน่งงานเพื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ใน Facebook Live ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร โทร. 0 5570 5023-4 หรือทาง Inbox  Fanpage Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร

แชร์หน้านี้