พช.กำแพงเพชร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ครั้งที่ 1)
เศรษฐกิจ

พช.กำแพงเพชร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ครั้งที่ 1)

1 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.  ที่ห้องประชุมลิไทโรงแรมเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร


นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมย่อยที่ 2 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด"ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ครั้งที่ 1)"  ในการนี้ นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร  ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ครั้งที่ 1) 


เพื่อส่งเสริมสนับสนุนถ่ายทอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดทำองค์ความรู้เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ในด้านคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รูปแบบ ดีไซน์ แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ให้เหมาะสมตามทิศทางและแนวโน้มความต้องการของตลาด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดกำแพงเพชร / ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP / นักวิชาการพัฒนาชุมชนระดับอำเภอและระดับจังหวัด รวมจำนวน 53 คน


แชร์หน้านี้