พช.คลองลาน เปิดตลาดนัด คนไทยยิ้มได้
เศรษฐกิจ

พช.คลองลาน เปิดตลาดนัด คนไทยยิ้มได้

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่หน้าหอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองลาน
ดำเนินโครงการ ตลาดนัด คนไทยยิ้มได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ให้มีเอกลักษณ์และโดดเด่น เชื่อมโยง การท่องเที่ยว เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าของสัมมาชีพ ผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพ แต่ขาดช่องทางและโอกาสในการจำหน่าย โดยกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานโครงการในวันที่มีประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการ ประจำเดือนอำเภอคลองลาน โดยนางพิมลณัฏฐ์ เพ็งสวย พัฒนาการอำเภอคลองลาน มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้ที่สนใจซื้อสินค้า แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม โดยมีผู้ให้ความสนใจร่วมซื้อสินค้ากันอย่างมาก ซึ่งได้มีการวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ และพัฒนากันต่อไป ในวันนี้ นายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอคลองลาน ได้เยี่ยมชมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพ ด้วยแชร์หน้านี้