ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ คึกคัก! จัดโปรตลอดเดือนมีนาคมนี้
เศรษฐกิจ

ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ คึกคัก! จัดโปรตลอดเดือนมีนาคมนี้


นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางสาววจีพร รงค์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี


ร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 4 ณ ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร


โดย มีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้กู้เงินประเภท เงินทุนหมุนเวียน ปี 2560-2564 จำนวน 25 กลุ่ม ซึ่งจะมีการจัดนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ สินค้าของกลุ่มสมาชิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี


ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ จัดขึ้นในช่วงเย็นทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ ในเดือนมีนาคมนี้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้นำสินค้าท้องถิ่น ลดราคา มาจำหน่ายจัดโปรโมชั่นตลอดทั้งเดือน เนื่องเป็นเดือนแห่งวันสตรีสากล ท่านใดที่ยังไม่ได้ไปเยี่ยมชม สามารถจับจ่ายสินค้า เช่น ของกิน ของใช้ ผ้าทอมือ ในราคาถูก ตลอดสิ้นเดือนมีนาคมนี้


แชร์หน้านี้