กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน
ข่าวสังคม

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ที่หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่