พช.กำแพงเพชร Kick off การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ข่าวสังคม

พช.กำแพงเพชร Kick off การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต "1พัฒนากร 1อาสาพัฒนาชุมชน 1กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต"วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.  ที่ บ้านหนองหญ้ามุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

     นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อเป็นจุดตัวอย่างในการเรียนรู้ให้กับนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ (พัฒนากร) และอาสาพัฒนาชุมชน จาก 11 อำเภอของจังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงษ์ ผิวบาง พัฒนาการอำเภอพรานกระต่าย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กระบวนการในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตแก่ประชาชนในหมู่บ้านหนองหญ้ามุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร มีนางจินดา นาจรัส ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสิริพร อบเชย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ อาสาพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม

      ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมพิธีลงนาม (MOU : Memorandum of Understanding) “บันทึกข้อตกลงการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต”  ระหว่างพัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร กับ นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ (พัฒนากร) และอาสาพัฒนาชุมชน   ภายใต้เป้าหมายของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร คือ "1พัฒนากร 1อาสาพัฒนาชุมชน 1กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต"

       

       กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมายถึง การรวมตัวกันของชาวบ้าน เพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยการประหยัดทรัพย์ แล้วนำมาสะสมรวมกันทีละเล็กละน้อยเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้เป็นทุนให้สมาชิกที่มีความจำเป็นเดือดร้อนกู้ยืมไปใช้ในการ ลงทุนประกอบอาชีพ หรือเพื่อสวัสดิการของตนเองและครอบครัว  หลักการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จะดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพจะต้องบริหารจัดการอยู่ภายใต้คุณธรรม 5 ประการ ดังนี้ 1.ความซื่อสัตย์  2.ความเสียสละ  3.ความรับผิดชอบ  4.ความเห็นอกเห็นใจกัน  5.ความไว้วางใจกัน

แชร์หน้านี้