อุทยานแห่งชาติคลองลาน เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าชมได้แล้ววันนี้
ไลฟ์สไตล์

อุทยานแห่งชาติคลองลาน เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าชมได้แล้ววันนี้

อุทยานแห่งชาติคลองลาน เปิดให้ท่องเที่ยวเข้าชมอุทยานแห่งชาติคลองลาน (น้ำตกคลองลาน น้ำตกคลองน้ำไหล และคลองสวนหมาก) แบบไป-กลับ งดกิจกรรมการพักค้างแรมและลงเล่นน้ำ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid -19) ปฏิบัติตามประกาศอุทยานแห่งชาติคลองลาน และปฏิบัติตามตามคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 64 เป็นต้นไป หรือจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ☎️ 08 8407 9915 ส่วนกลางอุทยานแห่งชาติคลองลานแชร์หน้านี้