จังหวัดกำแพงเพชรจัดการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมรับมอบนโยบายขับเคลื่อนการปฏิบัติงานประจำปี 2564
ข่าวสังคม

จังหวัดกำแพงเพชรจัดการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมรับมอบนโยบายขับเคลื่อนการปฏิบัติงานประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 12/2563 ณ ห้องประชุมซุ้มกอ

อ่านเพิ่ม
บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรม “ทุ่งเมืองสัมพันธ์”
ข่าวสังคม

บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรม “ทุ่งเมืองสัมพันธ์”

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ที่บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร นายสมชาย ศรีลาชัย หัวหน้าแผนกธุรการ รักษาการหัว

อ่านเพิ่ม
ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรเปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถช่วงเทศกาลปีใหม่  ควบคู่การดำเนินการตามมาตรการและแนวทางเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ข่าวสังคม

ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรเปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถช่วงเทศกาลปีใหม่ ควบคู่การดำเนินการตามมาตรการและแนวทางเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ที่จุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ และพนักงานขับรถ บริเวณหน้างานส่วนป่ากำแพงองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตำบลทรงธรรม อำเภอเม

อ่านเพิ่ม
กำแพงเพชรเปิดโครงการ “เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564”
ข่าวสังคม

กำแพงเพชรเปิดโครงการ “เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564”

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ที่หน้าตึก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร อำเภอเมือง พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป

อ่านเพิ่ม
เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ข่าวสังคม

เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจ

อ่านเพิ่ม