มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดสัมมนาเรื่องสวัสดิการ เศรษฐกิจชุมชน ความยากจนและความเหลื่อมล้ำตำบลคลองลานพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับประชาชนตำบลคลองลาน
ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดสัมมนาเรื่องสวัสดิการ เศรษฐกิจชุมชน ความยากจนและความเหลื่อมล้ำตำบลคลองลานพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับประชาชนตำบลคลองลาน

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมพุทธชาด อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์ ดร. สุชิน รอดกำเนิด คณบดีคณะมน

อ่านเพิ่ม
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวการศึกษา

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมคลองสวนหมาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการป

อ่านเพิ่ม
นักเรียนโรงเรียนประชารัฐ จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมงานวันดินโลก
ข่าวการศึกษา

นักเรียนโรงเรียนประชารัฐ จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมงานวันดินโลก

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นักเรียนจากโรงเรียนประชารัฐ สังกัดสำนักงานการศึกษาปร

อ่านเพิ่ม
โรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2563
ข่าวการศึกษา

โรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ประจ

อ่านเพิ่ม
ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
ข่าวการศึกษา

ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ที่โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ดร. รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

อ่านเพิ่ม