พช.คลองลาน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคลองลาน ด้านการบริหารจัดการหนี้
รอบรั้วนครชากังราว

พช.คลองลาน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคลองลาน ด้านการบริหารจัดการหนี้

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. ที่ ศาลาอเนกประสงค์บ้านคลองปิ่นโต หมู่ 11 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน

กลุ่มสตรีลุกฮือสู้ปัญหาปากท้องสร้างอาชีพเสริมเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ยุคโควิดและราคาผลผลิตตกต่ำ
ข่าวสังคม

กลุ่มสตรีลุกฮือสู้ปัญหาปากท้องสร้างอาชีพเสริมเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ยุคโควิดและราคาผลผลิตตกต่ำ

ที่อาคารอเนกประสงค์ สวนเกษตร 3 ต. หมู่ที่5 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร น.ส.ณัฏฐพัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจัง