พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และร่วมพิธีหล่อพระประธาน โรงอุโบสถ  ที่พักสงฆ์ป่าหนองเสือแน่นวัด
ข่าวสังคม

พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และร่วมพิธีหล่อพระประธาน โรงอุโบสถ ที่พักสงฆ์ป่าหนองเสือแน่นวัด

วันที่ 1 มกราคม 2563 คณะสงฆ์ คระกรรมการ ที่พักสงฆ์ป่าหนองเสือ ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร จัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี และร่วมหล่อพระประธานพระพุทธรูป ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 80 นิ้ว เพื่อประดิษฐานยังด้านหน้าโรงอุโบสถประจำที่พักสงฆ์ป่าหนองเสือ หมู่ที่ 8 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร


โดยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีหล่อพระ ตลอดทั้งวัน มีนายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขต 2 พร้อมด้วยบรรดาพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญสร้างความสรรพศิริมงคลรับศักราชใหม่ โดยมีพุทธศาสนิกชนบางส่วนนำข้าวปลาอาหาร หวานคาว ร่วมจัดตั้งโรงทานเพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงาน


โดยหลังหล่อเสร็จแล้ว พระพุทธรูปองค์ดังกล่าว จะตั้งประดิษฐานเป็นองค์พระประธานเพื่อประดิษฐานยังด้านหน้าโรงอุโบสถประจำที่พักสงฆ์ป่าหนองเสือ สถานที่อันสงบร่มรื่น เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนต่อไป

แชร์หน้านี้