ชาวบ้านร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจสอบรถเรี่ยไร วัดทุ่งโพธิ์ทะเล
ข่าวสังคม

ชาวบ้านร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจสอบรถเรี่ยไร วัดทุ่งโพธิ์ทะเล

หลังจากได้รับการร้องเรียน จากประชาชนว่ามีรถยนต์ติดป้ายพร้อมเครื่องขยายเสียง ออกประกาศเรี่ยไรบอกบุญงานฝังลูกนิมิต วัดทุ่งโพธิ์ทะเล ภายในพื้นที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ต่อมาวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ตำรวจโดย ดต.สุทธิพล ศรีแสง และ ดต.เฉลิมพงษ์ ศรีศิล เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตำรวจท่องเที่ยวกำแพงเพชร ได้เข้าตรวจสอบรถเรี่ยไรคันดังกล่าว ที่บริเวณตลาดนครชุม และได้แสดงตัวขอตรวจสอบเอกสารการเรี่ยไร โดยพบคนขับรถ 1 คน พร้อมหญิงสาวนั่งมาด้วย 1 คน สอบถามทราบว่าเดินทางมาจากพื้นที่ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และมีพระสงฆ์โดยสารด้านท้ายกระบะ 1 รูป พร้อมลูกนิมิต 1 ลูก และตู้รับบริจาค 1 ตู้ โดยอ้างว่าเป็นเจ้าอาวาสวัดพงษ์ใหญ่สัมฤทธิ์ผล ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ซึ่งวัดดังกล่าวเคยตกเป็นข่าวต้มตุ๋นหลอกลวงเกี่ยวกับการออกเรี่ยไรมาแล้ว

จากการตรวจสอบพบว่าเอกสารที่นำมาแสดงประกอบการเรี่ยไรยังไม่ถูกต้อง จึงได้เชิญตัวคนขับรถไปที่ศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจท่องเที่ยว ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกำแพงเพชร โดยได้ชี้แจงตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องควบคุมการเรี่ยไร ซึ่งระบุไว้ชัดเจนว่าห้ามมิให้วัด หรือพระภิกษุสามเณร หรือมอบหมาย หรือยินยอมให้ผู้อื่นทำการเรี่ยไร ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์แก่วัดหรือพระศาสนา หรือเพื่อประโยชน์อย่างใดแก่ตน หรือผู้อื่น เว้นแต่ในกรณีที่กำหนดไว้ในคำสั่งของมหาเถรสมาคมนี้

ในกรณีที่มีการบำเพ็ญกุศลในวัดซึ่งเป็นงานประจำปีหรืองานพิเศษ ถ้าจะทำการเรี่ยไร การโฆษณาเรี่ยไรและรับเงิน หรือทรัพย์สินการเรี่ยไรให้กระทำได้เฉพาะภายในบริเวณวัด ห้ามมิให้กระทำนอกบริเวณวัด ซึ่งหลังจากที่ได้มีการตักเตือนและชี้แจงในรายละเอียดแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้อง ก่อนจะให้กลับไปเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย


สำหรับงานปิดทองฝังลูกนิมิตของวัดทุ่งโพธิ์ทะเล หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร จะจัดพิธีพุทธาภิเษก ในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 15.09 น. และจะมีการจัดงานบุญพร้อมมหรสพ 9 วัน 9 คืน ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2565 จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิตที่วัดตามเวลาดังกล่าว

  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้