ประชาชนตำบลวังตะแบก ร่วมกันจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของชาวบ้านในชุมชน
ข่าวสังคม

ประชาชนตำบลวังตะแบก ร่วมกันจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของชาวบ้านในชุมชน

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ที่สนามกีฬาชั่วคราวกลางทุ่งนา ด้านหลังศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่งเมือง ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เด็ก เยาวชน และประชาชนหมู่บ้านทุ่งเมือง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ "ทุ่งเมืองสัมพันธ์ ครั้งที่ 2" โดยได้รับเกียรติจาก นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี เกิดความสามัคคี ความกลมเกลียว ระหว่างเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาของเด็ก เยาวชน และประชาชน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เพื่อให้ชาวบ้านที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมสนุก

แต่ที่เป็นไฮไลท์สำคัญของกิจกรรมครั้งนี้ ก็คือ การแข่งขันฟุตบอล 5 คน โดยนักกีฬาที่ลงทำการแข่งขันทั้ง 5 คน ทั้งสองทีมจะต้องถอดรองเท้า เล่นด้วยเท้าเปล่า โดยมีชาวบ้านในพื้นที่คอยพากย์เสียงเป็นภาษาท่องถิ่นของอำเภอพรานกระต่าย ซึ่งได้สร้างรอยยิ้ม และความสนุกสนามให้แก่ชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

แชร์หน้านี้