โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจรMOUแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาไทยและจีนกับโรงเรียนซินจินอู่จิน
ข่าวการศึกษา

โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจรMOUแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาไทยและจีนกับโรงเรียนซินจินอู่จิน

 วันที่25 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดย นางสุวนิช ภู่ขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร และนางสาวสกลวรรณ ภู่ขจร , ดร.ขจรวรรณ ภู่ขจร ผู้บริหารฯและ นายเฉิน หมิน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมซินจินอู่จิน เมืองเฉิงตู ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นตัวแทนในการลงนาม ทำความร่วมมือในการจัดการศึกษา(MOU)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งการจัดการศึกษารวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันกับโรงเรียนมัธยมซินจินอู่จิน ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เมืองเฉิงตู ประเทศจีน
 ทั้งนี้เป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้กับ นักเรียน รวมไปถึงการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร กับโรงเรียนมัธยมซินจินอู่จินและสามารถเป็นสื่อกลางที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร เพิ่มอีกช่องทางหนึ่งด้วย


แชร์หน้านี้