จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ บมจ.ไทยเบฟฯ เดินหน้ามอบผ้าห่มกันหนาว(อำเภอเมือง)
ข่าวสังคม

จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ บมจ.ไทยเบฟฯ เดินหน้ามอบผ้าห่มกันหนาว(อำเภอเมือง)

 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว โครงการ “ไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 22 พ.ศ.2564 โดยมี นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชรพร้อมตัวแทนไทยเบฟฯและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมมอบ *****
ด้าน นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร กล่าวว่า พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 22 พ.ศ.2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร ในวันนี้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร แบ่งการปกครองออกเป็น 16 ตำบล 223 หมู่บ้าน 27 ชุมชน เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตำบล 5 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 12 แห่ง ประชากรทั้งสิ้น 175,395 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยช่วงที่ผ่านมามีเหตุอุทกภัยในพื้นที่ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้พี่น้องประชาชนขาดรายได้ อีกทั้งประชาชนบางส่วนมีฐานะยากจน และในช่วงเดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี ร่องความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือ ซึ่งทำให้ในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรจะมีอากาศหนาว เป็นเหตุให้ราษฎรที่ประสบภัยหนาวได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนเครื่องกันหนาว กระผม ในนามของชาวอำเภอเมืองกำแพงเพชร ขอขอบคุณท่านปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นอย่างสูง ที่ได้นำผ้าห่มกันหนาว ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มามอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุภัยหนาวในวันนี้ ทั้งสิ้น 2,000 ผืน 

โดยบมจ.ไทยเบฟฯ ได้จัดโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว”โดยได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 15,000 ผืน เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ 11 อำเภอ ที่ได้รับผลกระทบจากอากาศที่เย็นลง


แชร์หน้านี้