ข่าวการศึกษา

"กำแพงเพชร" เปิดเรียน 2 สัปดาห์ พบคลัสเตอร์นักเรียนติดโควิด-19 ยอดรวม 51 ราย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข/ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 จังหวัดกำแพงเพชร ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิค-19 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรทั้งหมด ขณะนี้จังหวัดกำแพงเพชร มีผู้ติดเชื้อสะสม 7,943 ราย เสียชีวิตสะสม 108 ราย รักษาหาย 7,684 ราย กำลังรักษา 151 ราย


สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่แพร่ระบาดในลักษณะการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน หรือคลัสเตอร์ในสถานศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร ขณะนี้พบ 3 สถานศึกษา คือ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพี พบผู้ป่วยสะสม 25 ราย ปัจจัยเสี่ยงมาจากการประกอบอาชีพ และแพร่ระบาดในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน


โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง  ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี พบผู้ป่วยสะสม 11 ราย เป็นการแพร่ระบาดในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 , มัธยมศึกษาปีที่ 1 และครอบครัว/ชุมชน (ยังไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง) และโรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง ผู้ป่วยสะสม 15 ราย แพร่ระบาดในครอบครัว และระบาดไปยังนักเรียน (ยังไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง)


  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้